Reconnection odkazy

 • ww.thereconnection.com (možné přepnout do verze s češtinou )
 • - oficiální stránky The Reconnection.
 • Science and The Reconnection (2014) [pouze anglicky] - sada abstraktů vědeckých studií zabývajících se dopady frekvencí rekonektivního léčení mimo jiné při:
  • působení těchto frekvencí na účastníky seminářů věnující se rekonektivnímu léčení,
  • porovnání chování léčitele a pacienta/klienta při rekonektivním léčení a v průběhu jiných metod energetického léčení (Či Kung, Reiki) a meditací,
  • dopady rekonektivního léčení na poškozená DNA rostlin i DNA člověka.
 • Scientific Evidence for Reconnective Healing® (2014) [pouze anglicky]
  • popis pěti případových studií použití frekvencí rekonektivního léčení,
  • zmiňuje výhody v případě vytvoření integrovaného systému, který by čerpal to nejlepší z klasické i alternativní medicíny.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ew0Z6KUxFps [pouze anglicky] - Dr. Konstantin Korotkov popisuje mimo jiné souvislost mezi energetickým polem člověka a jeho objektivním stavem.
 • Dr. Konstantin Korotkov, Science confirms Reconnective healing, 2011 [pouze anglicky] - kniha „Věda potvrzuje Rekonektivní léčení“ obsahuje studii o dopadech frekvencí rekonektivního léčení na energetické pole člověka a fyzickou aktivitu sledovaných atletů.
+420 736 510 100
Evervit.cz