Rekonektivní léčení

REKONEKTIVNÍ   LÉČENÍ

je unikátní, vědecky ověřený způsob léčení. Svým dosahem převyšuje jakékoliv jiné způsoby energetického léčení. Toto léčení jde za hranici našich smyslů a spojuje člověka s dosud nepoznanou energií. Průkopníkem této metody je Dr. Eric Pearl.


CO JE REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ?

Je to přenos energie, světla a informací.
Rekonektivní léčení je frekvence, kdy během léčení dostává organismus elektromagnetické vibrace, které upravují poškozené části organismu, upravují imunitní systém i genetický kód. Dochází k vyladění na vyšší frekvenci, která přináší do těla světlo, energii a informace.

Poté nastává postupné uzdravení. Tělo se dostává do rovnováhy a harmonie.
Vždy dojde k přenosu léčivé energie a pozitivním transformačním změnám.

Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno v četných mezinárodních studiích. Léčivé frekvence působí na energii v našem těle, jež vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Tedy vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

JAK LÉČENÍ PROBÍHÁ ?

-V úvodu sezení je možné probrat  Vaše otázky, ohledně rekonektivního léčení.

-Následujících 30 minut budete vystaveni působení spektra frekvencí rekonektivního léčení. V této části je vhodné ležet na lehátku.

Po skončení je možné sdělit svoje pocity a vjemy, které jste vnímali.

-Celé sezení probíhá bez fyzického kontaktu. Léčebný proces probíhá v celém Vašem těle bez ohledu na to, na kterou část bude energie působit. Vaše tělo, nebo inteligence, kterou nyní neumíme přesně popsat, poté vybere, která část vašeho těla se má začít uzdravovat jako první. Důsledkem tohoto chování je, že se Vám může začít uzdravovat jiná část těla, než se kterou jste původně na léčení přišel.

-V průběhu léčení můžete, a nemusíte, vnímat pocity velkého chladu, horka, vlny energie proudící tělem, pociťovat vibrace, vidět obrazy, barvy, slyšet zvuky nebo mít pocit, že se vás léčitel i fyzicky dotýká.

-Sezení rekonektivního léčení trvá cca 50 minut. Můžete se rozhodnout, kolikrát chcete léčebné sezení opakovat. Obvyklý počet sezení je 1 - 3 pro jednu záležitost.

-Rekonektivní léčení lze provést i bez fyzické návštěvy. Pocity léčené osoby i v průběhu tohoto sezení jsou obdobné jako v případě Vaší osobní návštěvy. Léčení je vždy bezpečné.

 

Cena za 1 léčení : 1.500 Kč

The Reconnection a Rekonektivní léčení je oprávněn provádět
pouze praktik s platnou mezinárodní certifikací

 

certifikat

certifikat2

 - 

+420 736 510 100
Evervit.cz