Doplňkové podklady pro rozbor

nejsou nezbytné

kresba stromu (baumtest): 
Doporučuji spojit rozbor písma s rozborem kresby stromu. Tento test vypovídá o emocionální stránce osobnosti, o rodinných a jiných sociálních vztazích. 
Instrukce pro Baumtest: Jakýkoliv nejehličnatý strom, nakreslený tužkou na nelinkovaném papíře formátu A4. 

kresby postav 
Rozbor vypovídá o sociálních vazbách, o vztahu mezi mužem a ženou. 
Instrukce pro test: Přeložte nelinkovaný papír A4 na polovinu. Do levé poloviny listu nakreslete tužkou libovolnou postavu, do pravé části "partnerskou postavu". K jednotlivým obrázkům napište, jedná-li se o muže či ženu a jejich věk.

+420 736 510 100
Evervit.cz