Co je pro grafologický rozbor potřeba

Čím podrobnější a obsáhlejší jsou vstupní materiály, tím podrobnější a hlubší Vám lze poskytnout analýzu. Veškeré informace jsou důvěrné, slouží výhradně pro spolupráci grafologa s klientem.

Rukopis:

  • originál psacím písmem na formátu A4 (alespoň 20 řádků)
  • napsaný formou životopisu, dopisu blízké osobě nebo jako žádost o rozbor, vyprávění příjemného zážitku apod. (nevhodný je opisovaný text)
  • celý podpis autora rukopisu
  • možno doplnit lístky s poznámkami autora aj.


Důležité informace o pisateli:

  • věk (datum narození) a pohlaví pisatele
  • stupeň vzdělání, současná profese
  • národnost
  • prodělal-li pisatel vážné choroby nebo zranění
+420 736 510 100
Evervit.cz