Grafologie pro soukromé osoby

grafologické rozbory rukopisů vlastních či jiných osob

poradenství a konzultaci pro harmonizaci a další rozvoj osobnosti

"partnerské" rozbory písma

poradenství a konzultace formou pozitivní psychoterapie
(součástí je vstupní psychologický rozbor písma)

poradenská pomoc při odstraňování různých životních překážek

(rázu osobního, rodinného aj.)

poradenství a konzultace v oblasti harmonizace partnerských vztahů

+420 736 510 100
Evervit.cz