Obecné informace

Grafologie, jinak psychologie písma, je jednou z nejstarších osvědčených psychodia-gnostických metod. Jedná se o vědní disciplínu, jež zkoumá vztahy mezi rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele. Prostřednictvím této metody lze poskytnout komplexní pohled na osobnost člověka. Odhaluje jeho způsob myšlení, poměr k realitě či fantazii, pracovní schopnosti, vlohy a nadání, vztahy k sobě i okolí, komunikační schopnosti, popř. i zdravotní problémy, aj. Zvláštní postavení grafologie je v tom, že nevyžaduje přítomnost zkoumané osoby.

Grafologický rozbor lze provést i korespondenčně. Předpokladem je zaslání písemného materiálu (viz. podklady pro rozbor) + průvodní dopis (zde je vhodné upřesnit svoje požadavky na grafologický posudek: např. účel rozboru, které vlastnosti pisatele Vás zajímají přednostně, jak podrobný by měl být rozsah analýzy apod.).

+420 736 510 100
Evervit.cz